Lights
Home
آ ا ب ت ج خ د ر ز س ش ض غ ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ
ګا ګر ګل ګم ګن ګو ګټ ګډ
ګوت ګوج ګور ګوم ګون ګوډ

ګوندي

د قبيلې په ساحه کي لويو بديو ته ګوندي وايي. کله چي يو ګوند د بل ګوند سره په مخالفت کي وديږي، نو دغه بدي ګوندي ده. د ګوندي بدۍ په سوونو کاله هم دوام کو. کله کله وړو بدو ته هم ګوندي وايي، خو دغه بدي به هم د ګوند په رابطه ريښه لري. د قبيلوي مقرراتو په حکم کله چي ګوندي شروع سي، نو شخصي بدۍ او مخالفتونه بايد له منځه يووړل سي او د ګوندي لوي مسايلو ته بايد متوجه سي. د ګوند سيسټم ته هم ګوندي وايي، مثلاً پوښتنه کوي: «په کومه ګوندي کي يې؟». هغه سړی چي ډېرۍ، برې او جنبې پالي، ګونديمار ئې بولي. خوشحال خان په دستارنامه کي ليکي چي په پښتانه کي ګوندي د سړه‌بني ده (۱). الفونستون د کابل سلطنت په کتاب کي چي د پښتني قبيلو د جوړښت په باب ځيني خصوصيات بيانوي، د ګوند رابطه يا ګوندي د ګډی ويني تر خپلوي ډېره قوي بولي، خو دا چي وايي: «د قبيلې افراد د يو او بل د ملاتړ په خاطر د تازه کشالو د را پېدا کېدو په وخت کي را ټوليږي او دې ډول اتحاديو ته ګوند وايي (۲). د ده د نظر له مخي ګوندونه موقت جوړيږي، په داسي حال کي چي د سپين او تور ګوند د جوړښت عامل پېښه او نېټه د هيچا په ياد نه ده. ښايي الفونسټون تړون په ګوند خطا کړي وي؛ تړون نسبت ګوند ته محدوديت لري او کېدای سي چي د قبيلو تر منځ تړونونه وسي، لکه د وزير او سيدګيو تر منځ چي تړون سوی دئ. تړون د ګاونډيو خېلونو تر منځ جوړيږي، خو ګوند په يوه لويه پراخه ساحه کي نفوذ لري. (۱): دستارنامه، د کابل چاپ، (۴۸ مخ). (۲) د وږمې مجله، ۱۳۵۶ش. کال، دوهمه ګڼه، (۷۵ مخه).
Source: [د کتاب نوم: د پښتني قبيلو اصطلاحي قاموس (حقوقي- جزايي- تعاملي)؛ ليکونکی: کانديد اکاډميسن محمد ابراهيم عطايي؛ چاپوونکې اداره: د پښتو څېړنو نړيوال مرکز کابل؛ د چاپ کال: ۱۹۷۸ز.؛ ډيجيټل کوونکی: شمس الله آرين، قاموسونه ټکی کام ۲۰۲۰ز.]
____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai