Lights
Home
آ ا ب ت ج خ د ر ز س ش ض غ ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ
کا کر کش کف کل کن که کو کټ کږ
کام

کام

کام يا قام د قوم پښتو لفظ دئ چي د قبيلوي جوړښت د يو غټ واحد په حيث ځای لري. په عامه اصطلاح کي کام د پښې څخه نيولې تر خېل پوري ټوله واحدونه په ځان کي را کښېباسي. کام د قبيلوي ژوندانه محور دئ او ټوله قبيلوي، حقوقي مسايل د کام په رابطه جريان مومي. د قبيلې هر سړی مجبور دئ چي خپلي ګټي د کام په ګټه کي وپلټي. په پښتو کي متل وايي: (لوخي د کام ښه نه غوښته، سر ئې په درياب کي وچ سو). په دغه متل کي په خپله د کام حقوقي موقف بيان سوی دئ چي سر سړی بايد د کام په ګټه پوري خپلي ګټي وتړي. کام د لويي جرګې د جوړېدو صلاحيت لرونکی مقام دئ، دا قبيلوي واحد د ټبر د پراختيا په نتېجه کي جوړ سوی او د همدغه واحد قبيلوي تشکل وو چي د ميرويس او احمد شاه به قومي جرګو کي د دولت د طلوع سبب هم وګرځېد. د ميرويس د تصميمونو، کودتاوو او هوتکي دولت د اعلان جرګې قومي وې او دا قوم يا قام يا کام وو چي د ټبرونو نماينده‌ګان پکښي را ټولېدل او فيصله به ئې صادروله. د کام بل قبيلوي حرکت د لوی احمد‌شاه د انتخاب په قومي جرګه کي وو چي د بېلو بېلو قبيلو مشرانو امين پر ووايه. دغه د کام تشکل په سياسي مفهوم کي ملت وبلل سو او د کام جرګې د مهمو تصميمونو پر وخت دايرېدلې، څو دا دئ نن هم د لويي جرګې په نامه قانوني جرګه سته او دا د هغي قومي جرګې وارثه ده چي د تاريخ په بېلو بېلو مرحلو کي لويي ملي مسئلې ور محول سوي او فيصلې ئې منل سوي دي. کام د حقوقي لحاظه په قبيلوي قانون کي ستر مقام دئ چي د صلاحيت تمثيل ئې قومي جرګه کوي.
Source: [د کتاب نوم: د پښتني قبيلو اصطلاحي قاموس (حقوقي- جزايي- تعاملي)؛ ليکونکی: کانديد اکاډميسن محمد ابراهيم عطايي؛ چاپوونکې اداره: د پښتو څېړنو نړيوال مرکز کابل؛ د چاپ کال: ۱۹۷۸ز.؛ ډيجيټل کوونکی: شمس الله آرين، قاموسونه ټکی کام ۲۰۲۰ز.]
____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai