Lights
Home
آ ا ځ ګ ي ب پ ت ټ ث ج چ څ ح خ د ډ ذ ر ز ژ ږ س ش ښ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه
زا زي زَ زُ زِ زب زد زر زړ زغ زم زن زو زه زې
زُج زُع زُن زُه

زُهد او زاهد

زهد په تصوفي او عرفاني اصطلاح له حرامو څخه ليريتوب او د دونيايي اړېکو و پرې کولو ته وايي. د وتلي عرفاني شېخ -عزيزالدين نسفي (۶۳۰- ۷۰۰ هـ. ق.) په نظر، زاهد هغه چا ته وايي، چي په دونيا کي څه ولري، خو په خپله خوښه او رضا ئې پريښي يي. هغه څوک چي له لويه سره ئې د دونيا له مال او شتمنيو څخه څه نه يي په برخه سوي، زاهد نه بلکي فقير دئ. زاهد يوازي د آخرت د ثواب يا د خدای د رضا دپاره، د دونيا تر هري ښې او ښادۍ تېريږي. شيخ نسفي په خپل لوړ او ارزښتناک عرفاني اثر (انسان الکامل) کي د زاهدانو د بېلا بيلو ډلو په باب خبري کړي دي. د ده په نظر زاهدان درې ډلي دي، چي د هغو بيان په دې ډول دئ: په اوله ډله کي هغه زاهدان دي، چي د قيامت او دوږخ له بېلا بيلو عذابو څخه د ژغورني په مخسد، و زهد ته ملا تړي. دا د خايفانو يا بېرېدونکو زهد دئ. په دوهمه ډله کي هغه زاهدان دي، چي د آخرت د ثواب او د جنت د ډول ډول نعمتو په خاطر، د زهد لار غوره کيي. داسي زهد د راجيانو يا هيله کوونکو زهد دئ. د زاهدانو په دريمه ډله يا تر ټولو لوړه مرتبه کي، هغه کسان شامل دي، چي نه د دوږخ له بيري او نه هم د جنت د ښو او ښاديو په هيله د زهد و لوړي او سپېڅلي دونيا ته مخه نيسي. د شېخ نسفي په دې درې ګوني وېش کي دا زهد کوونکې ډله د عارفانو ډله ده، چي يوازي او يوازي د خدای د ميني او دوستۍ په خاطر د زهد لار ټينګيي او د خدای په سوځونکې مينه کي د بل هيڅ شي پروا نه لري. دا ډله له خدايه بېريږي، خدای ته هيله لري او هر څه له خدايه غواړي، خو دونيا او آخرت ئې تر سترګو کوچنی او خوار دي.
Source: کتاب: د علي محمد مخلص دېوان؛ ليکونکی: محمد هارون خپل شعشعي؛ د چاپ کال: ۱۳۹۴ ل.؛ خپرندوی: د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت؛ د چاپ ځای: کابل؛ ديجيتال کوونکی: شمس الله آرين.
____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai