Pashto English Russian Computer Dictionary [Pamir Ziarmal]
& . 1 3
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y
آ ا ب ت ث ج خ د ر ز س ش ص غ ف ق ك ل م ن ه و ي ټ پ ځ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ی ۲ ۳
د دا در دل دم دن دو دی دې
Help menu ---- меню справки
3. د ... اړوند
relative to ---- относительно
4. د ... په اړه زده كړه
Learn About ---- узнайте о
5. د ... ځاى
Location of ---- местонахождение
6. د ... ډول دوتنې
Files of type ---- файлы типа
7. د ...ګورل
Look for ---- искать для
8. د Microsfot اېبرييز ملاتړ
Microsoft Product Support ---- поддержка Microsoft
9. د Microsoft Access توكبنسټ
Microsoft Access database ---- база данных Microsoft Access
10. د Microsoft Access چارندونې اسانګر
Microsoft Office Activation Wizard ---- мастер активации Microsoft Office
11. د Microsoft Office درغلتيا تګلار
Microsoft Privacy policy ---- политика конфиденциальности Microsoft
12. د Microsoft SQL Server توكبنسټ
Microsoft SQL Server database ---- база данных Microsoft SQL Server
13. د Microsoft سكرېپټ بياسمونګر
Microsoft Script Editor ---- редактор сценариев Microsoft
14. د ادارې چارټ ۱
org chart ---- организационная диаграмма
15. د ادارې چارټ ۲
organization chart ---- организационная схема
16. د اغېزتیا بونس
efficiency bonus ---- сверх-эффективность
17. د امریکا کره کوډ د خبرتیاوو د تبادلې لپاره
American Standard Code for Information Interchange ---- стандартный американский код обмена информацией
18. د انټرنېټ زېرمه کولو نوم پالنګر
iSNS ---- Internet Storage Name Service (служба имен хранилищ Интернета)
19. د انځورن بدلون
Change Icon ---- сменить значок
20. د انځورګرۍ لارښود
drawing guide ---- нарисованный руководство