Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
不了 不亦 不会 不体 不作 不信 不免 不公 不关 不凤 不利 不动 不及 不受 不变 不可 不合 不吉 不同 不听 不响 不在 不均 不堪 不好 不安 不完 不实 不巧 不常 不平 不幸 不很 不忘 不忠 不快 不怕 不恭 不意 不成 不承 不折 不断 不方 不明 不是 不普 不智 不朽 不正 不比 不毛 不注 不流 不清 不满 不然 不由 不相 不看 不知 不祥 不符 不等 不经 不结 不耐 不育 不能 不自 不舒 不虞 不要 不见 不规 不觉 不解 不讳 不论 不诚 不赞 不过 不适 不道 不重 不锈 不错 不顾
不受制 不受处 不受欢 不受约
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bu4 shou4 zhi4 cai2 de5] (ぃ掉) بې جزاپانې شوى;سزاناموندلى په جزانارسيدلى
[bu4 shou4 chu3 fa2 de5] (ぃ矪籃) بې جزاپانې شوى;سزاناموندلى په جزانارسيدلى
3. 不受欢迎
[bu4 shou4 huan1 ying2] (ぃ舧) ناغوښتى;نامنلى;نه خوښيدونكى
4. 不受约束的
[bu4 shou4 yue1 shu4 de5] (ぃ) ازادول;اوزګارول;خپل واك كول;خلاصول;خمسورول;خوشې کول;رنځل;فارغول;لواتول;نجات وركول;پرېښودل;خوشي كول;له بند يا سُلطې خلاصول