Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
不了 不亦 不会 不体 不作 不信 不免 不公 不关 不凤 不利 不动 不及 不受 不变 不可 不合 不吉 不同 不听 不响 不在 不均 不堪 不好 不安 不完 不实 不巧 不常 不平 不幸 不很 不忘 不忠 不快 不怕 不恭 不意 不成 不承 不折 不断 不方 不明 不是 不普 不智 不朽 不正 不比 不毛 不注 不流 不清 不满 不然 不由 不相 不看 不知 不祥 不符 不等 不经 不结 不耐 不育 不能 不自 不舒 不虞 不要 不见 不规 不觉 不解 不讳 不论 不诚 不赞 不过 不适 不道 不重 不锈 不错 不顾
不可估 不可抗 不可能 不可计
[bu4 ke3 kang4 li4] (ぃк) طبيعي پېښه چې دتړون د نه اجرا موجه دليل ګڼل كېږي.;نااټكل شوي شرايط او حالات
3. 不可能
[bu4 ke3 neng2] (ぃ) (ناممكن);غيرممکن;محال;مستحيل;ناشونکى;ناشونى;ناممکن;نه كيدونكى;نه کېدونکی;ناشونکی;لاممکن;ممتنع;عقل
4. 不可计量的
[bu4 ke3 ji4 liang4 de5] (ぃ璸秖) بې انتها;بې پايه;بې حده;بېحده;غيرمتناهي;کڼيا;لا انتها;لامحدود;لايتناهي;له حده تېر;له حسابه وتلی;نه اندازه كيدونكى ناپا يه