Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
不了 不亦 不会 不体 不作 不信 不免 不公 不关 不凤 不利 不动 不及 不受 不变 不可 不合 不吉 不同 不听 不响 不在 不均 不堪 不好 不安 不完 不实 不巧 不常 不平 不幸 不很 不忘 不忠 不快 不怕 不恭 不意 不成 不承 不折 不断 不方 不明 不是 不普 不智 不朽 不正 不比 不毛 不注 不流 不清 不满 不然 不由 不相 不看 不知 不祥 不符 不等 不经 不结 不耐 不育 不能 不自 不舒 不虞 不要 不见 不规 不觉 不解 不讳 不论 不诚 不赞 不过 不适 不道 不重 不锈 不错 不顾
不成功 不成文
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bu4 cheng2 gong1] (ぃΘ) ابته;بې ابرې;بې اثره;بې ثمره;بې سوده;بې نتيجې;بېحاصله;پانى;پرو;چټي;څوهټ;عبث;عموديت;مطلب ته نارسيدلى;نابريالى;ناكام;ناکام;نامراد;بې ګټي;بې دولت;بې نصيبه;ناکار;معيوب;شنډ More…
[bu4 cheng2 wen2 fa3] (ぃΘゅ猭) اولسي تړون;څوك چې دزنا او دښځې دنتښتولو دانتقام اخيستو دپاره مرګ كوي او مجرم كيږي نو ددود يا قانون له مخه ورسره نرم سلوك كيږي;دود;رواج;قانون;(مدني);لار;نا ليكل More…