Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
不了 不亦 不会 不体 不作 不信 不免 不公 不关 不凤 不利 不动 不及 不受 不变 不可 不合 不吉 不同 不听 不响 不在 不均 不堪 不好 不安 不完 不实 不巧 不常 不平 不幸 不很 不忘 不忠 不快 不怕 不恭 不意 不成 不承 不折 不断 不方 不明 不是 不普 不智 不朽 不正 不比 不毛 不注 不流 不清 不满 不然 不由 不相 不看 不知 不祥 不符 不等 不经 不结 不耐 不育 不能 不自 不舒 不虞 不要 不见 不规 不觉 不解 不讳 不论 不诚 不赞 不过 不适 不道 不重 不锈 不错 不顾
selected terms: 131

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bu4] (ぃ) اش;بېخي نه;قدم;ګام;له سره;نه;يه;عقل خوځېدلى;بې;مه
2.
[bu4] (ぃ) لو;اش;کم;کوره;لږ;نه;هيڅ;يا;يه;خۍ;نا;هيڅ يو;پېرزو;چاچې منفي رايه وركړې وي.;مخالفت;منفي رايه ◊ [bu4] (ぃ) منفي
3. 不了
[bu4 liao3] (ぃ) اريان;امجه;بې استعداده;بې سېكه;بې کفايته;بې وسه;بېچاره;حيران;نا قابل;ناوړه
4. 不亦乐乎
[bu4 yi4 le4 hu1] (ぃョ贾) په نېكمرغۍ;خوشبختانه;د ښه مرغه په خوشالي سره;له ښه قسمته;له ښه مرغه;له نېکه مرغه;ښه مرغ
5. 不会
[bu4 hui4] (ぃ穦) بې احتماله;ناشونې;محال
6. 不体面
[bu4 ti3 mian4] (ぃ砰) انفعالي;ايروپر;بمبوق;بې مسلکه;بې وقاره;پاجي;پست;پست More…
7. 不作动
[bu4 zuo4 dong4] (ぃ笆) (سكون);اښی;بندوالى;بندېدنه;بېحرکته;تمځاى;تمځى;تمونه;توقف;ټال;ځاى په ځاى درېدنه;ځنډ;دپ;درېدځای;دريدنه;ډيل;ساکن;سکته;غير متحرک;کساد;کوټه والی;بندښت;بوښته
8. 不信任
[bu4 xin4 ren4] (ぃ獺ヴ) اعتماد نه پوكول;بدګوماني;بې اعتباري;خام زړه;ډاډنه پرلرل;سونده;ناباوري;ويسا نه كول;ويار
9. 不信任投票
[bu4 xin4 ren4 tou2 piao4] (ぃ獺ヴщ布) دبې اعتمادۍ رايه;ناويسارايه
10. 不信任案
[bu4 xin4 ren4 an4] (ぃ獺ヴ) استيضاح;درايې په وركولو رسمي مخالفت څرګندول_اعلانول;مخالفه رايه
11. 不免
[bu4 mian3] (ぃ) اړين;په کار;چې مخه يې نه شوي نيول كېدلى;دنه پرېښودلو;ډډه ترې نه كېدونكى;مايحتاج;ناچار;ناكام;حتمي الوقوع;قهري;لابدي;لازمي;جبري
12. 不公平
[bu4 gong1 ping5] (ぃそキ) بې اتصافه;بې ارزښته;بې انصافه;پرخیز;چالاك;چلى;درغل;ظالم;کغاچ;منافق;ناجايز;ناروا;ناحق;بې انصاف
13. 不公正
[bu4 gong1 zheng4] (ぃそタ) پرخ;بېعدالتي;( بى عدالتى );بې انصافي;بى انصافى;بى نياوى;تعدي;تعدی;تلاوه;تيرى;زياتی;زیاتی;ظلم;ناحقي;بېوره;جبر;ستېزه;بې عدالتي;زياتى
14. 不关心
[bu4 guan1 xin1] (ぃ闽み) بې اعتنايي;بې غرضي;شملانه;شهکاري
15. 不凤行的
[bu4 feng1 xing2 de5] (ぃ︽) بې شهرته;بې نومه بىنښانه;نامانوس;نامنلى;هغه څوك چه دخلكو نه خوښيږى
16. 不利的
[bu4 li4 de5] (ぃ) ;منفي
17. 不动
[bu4 dong4] (ぃ笆) بې حركته;بې حرکته;بې دمه;بېحرکته;دپ;درېدلى;ساکن;غير متحرک;ولاړ;هېغ نېغ
18. 不动的
[bu4 dong4 de5] (ぃ笆) (;(په تېره ميلان او هڅه;(لكه دصحنې اونمايش دپاره);(لكه دكاليو);(لكه قانون);(لكه لمر);اټكل;اټكلول;آرايش;استوارول;استوګن کول;استوګن کېدل;اکمالول;آله;آماده کول;اوږه په More…
19. 不及格
[bu4 ji2 ge2] (ぃの) پاته راتلل;پاتې کېدل;پارچاوېدل;پر زړه را اورېدل;ترنځول;خطا کول;خوساكېدل;ډوپه كېدل;ډېوالى كېدل;زړه;(په);اورېدل;زهيرول;سستول;غافلېدل;غړندول;غفلت کول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري More…
20. 不受制裁的
[bu4 shou4 zhi4 cai2 de5] (ぃ掉) بې جزاپانې شوى;سزاناموندلى په جزانارسيدلى