Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丛杂 丛谈 丛集
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 丛杂
[cong2 za2] (翺馒) ابلوک;څورنګه;رنګ رنګ;رنګين;ګډه;ګږ;له ډيرو برخو څخه جوړ شوى;برګ يالی;ابلق;متلون;برګ;ملمه;رنګارنګ;قسم
2. 丛谈
[cong2 tan2] (翺酵) جنګ
3. 丛集
[cong2 ji2] (翺栋) جنګ