Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丝柏 丝绒
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[si1] (捣) (داّس دځغلولو په لوبه كې);(سيمه ييز);(غالباً دجمع په صيغه;(لكه دبرق);استوګن کول;اغزن مزى;اوسول;اوسېدل;بسيا کول;په تار ټينګول;په تلكه كې نيول;په مزي تړل;تار;تر پټې څارنې لاندې More…
2. 丝柏
[si1 bo4] (捣琭) سبر;سروه;سبره
3. 丝绒
[si1 rong2] (捣党) ( په جوارۍ كې );بخمل;بخمل وزمه ټوكى;بخملي;پالتو;دهوسۍ دسر نرم پوستكى;زياتي;ګټلى پيسې;مخمل;مخملي