Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丧心 丧钟
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sang4] (赤) ارول;بايلل;بې لاري کېدل;بېدرکه کېدل;بى ډبه اوډل;بىپرخى كول;تخم شنل;تلفول;تلفېدل;ټکوهل;د لارې وتل;ړنكول;زيانمن كيدل;کرکول;کرل;له لاسه ورکول;له ليارې وتل;محر ومول;ناكا مه كيدل;ناكامو More…
[sang1 xin1 bing4 kuang2] (赤み痜╣) ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې More…
3. 丧钟
[sang1 zhong1] (赤牧) ( دزنګ وهلو په اثر);( لكه دزنك );څرګندول يا اعلانول;شرنګهار;شرنګول ◊ [sang1 zhong1] (赤牧) ( دزنګ وهلو په اثر);( لكه دزنك );څرګندول يا اعلانول;شرنګهار;شرنګول