Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
串联
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chuan4] (﹃) وندی;کوندی;خولواښی;(په تار);(لكه دپلى);(لكه دليندۍ ژۍ);(لكه رباب More…
2. 串联
[chuan4 lian2] (﹃羛) په ذهن كې يو حكاې كول;پورې کول;جوسرول;چوړېل;سره پيوستول;سره تړل;سره لګول;شريکول;لګول;مښلول;تړل;اجوتېدل;اجوتول;وصلول;وصلت;پيوستګي;پله پوري;نښت