Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主人 主人的 主人身
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhu3 ren2 de5] () بادار;اخاڼل;ارباب;اړمی;استاد;استاذ;استاکار;اصلي;المسور;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;اينداره;بېلتونپال;په کابو کې راوستل;پوهاند;تابع More…