Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乃是
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nai3] () او سيدل;دؤ;(په);دؤ کېدل;سترګې برېښېدل;وجود درلودل;بګاښ;استېدل;دردېدل;هستېدل;اوسېدل;حلېدل;کېدل;ډپ;لوېدل;مېرمن
2. 乃是
[nai3 shi4] (琌) او سيدل;دؤ;(په);دؤ کېدل;سترګې برېښېدل;وجود درلودل;بګاښ;استېدل;دردېدل;هستېدل;اوسېدل;حلېدل;کېدل;ډپ;لوېدل;مېرمن