Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乔木 乔麦
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qiao2] (踌) تل;( لكه كيسه يا خبرې );اوچت;بر;بګ;جګ;جليل;جمدار;چګ;دنګ;دينګ;رفيع;ستر;عالي;کامپيوټر;لوړ;لوی;نامنلى;سامي;کهنګه;اندامور;سربفلک;لوړقد;بلند;هسک;تيک
2. 乔木
[jiao1 mu4] (踌れ) ( شاتير );چليه;چیله;څاله;څپره;لاړې تېرى;مېله;ونه;وېشه
3. 乔麦的
[qiao2 mai4 de5] (踌沉) ددى دانې او ړه يا ډوډۍ;يو ډول تور غنم يا بوټى چه نسوارى مثلث شكله دانې او سپين ګلان لرى
4. 乔麦粉
[qiao2 mai4 fen3] (踌沉) ددى دانې او ړه يا ډوډۍ;يو ډول تور غنم يا بوټى چه نسوارى مثلث شكله دانې او سپين ګلان لرى