Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
书写 书后 书房 书本 书架 书柜 书法 书面 书页
书本
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 书本
[shu1 ben3] (セ) خاته;ليکی;اخستل;انګوټ;انګېزه;بابت;باړه کول;باعث;بکری;بياض;پاتالوژي;پاتې کول;په لست كى نيول;پوتۍ;تقديرول;توسن;توصيفول;ټوك;ثبتول;جار ايستل;جسامت;جلد;څکېړل;داعيه;دشمير په كتاب يا More…