Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
书写 书后 书房 书本 书架 书柜 书法 书面 书页
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shu1] () انشاء كول;تاليف كول;ترسيمول;ترکيبول;تصنيفول;ښکل;ګونکر;کاږل;کوښل;کويښل;لمېسل;ليكل;ليکل;قلم فرسائي;تاليفول;نوشته;انشا;ترتيبول;تورول
2. 书写
[shu1 xie3] (糶) انشاء كول;تاليف كول;ترسيمول;ترکيبول;تصنيفول;ښکل;ګونکر;کاږل;کوښل;کويښل;لمېسل;ليكل;ليکل;قلم فرسائي;تاليفول;نوشته;انشا;ترتيبول;تورول
3. 书后
[shu1 hou4] () ( دكتاب د ختميدو نه  وروسته پيا څه  ليكل );پس ليك
4. 书房
[shu1 fang2] (┬) اداره;اراده;ازمويل;آزمويل;آزمېيل;امتحانول;پايلوړ;پرتال;پلټنه;پلټون;تالاش;تپاس;تتبع;تحصيل;تحصيلات;تحقيق;تشجيع;تعليمات;تفحص;جستجو;څار;څارګري;څارنه;څاو;څېړل;څېړنه;خيال More…
5. 书本
[shu1 ben3] (セ) خاته;ليکی;اخستل;انګوټ;انګېزه;بابت;باړه کول;باعث;بکری;بياض;پاتالوژي;پاتې کول;په لست كى نيول;پوتۍ;تقديرول;توسن;توصيفول;ټوك;ثبتول;جار ايستل;جسامت;جلد;څکېړل;داعيه;دشمير په كتاب More…
6. 书架
[shu1 jia4] (琜) كتاب اّلمارى;تاج
7. 书柜
[shu1 gui4] (耫) دكتاب ډلمارى دكتاب پكس;کتابتون;کتابځی;قفسه
8. 书法家
[shu1 fa3 jia5] (猭產) خطاط;خوشخط;ليكوال;مصنف
9. 书面
[shu1 mian4] () تور و سپين
10. 书面的
[shu1 mian4 de5] () تور و سپين
11. 书页
[shu1 ye4] () غلام بچه;( لكه دكتاب اوداسى نورو;اواز کول;بلل;پيشخدمت;چوپړى;چيغه ور کول;حاضرول;رابلل;ږغ کول;صفحه;غلام;مخ;نوكر;پاڼه