Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
买东 买人 买办 买卖 买回 买帐 买手 买方 买面
买人情
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mai3 ren2 qing2] (禦薄) بوټپاکی;چا پلوسى كول;چاپلوس;خوشامندګر;ژانی;ژباون;ستايل;غوړژبی;غوړه مال;غوړه مالى كول;غوړې ګوتې ورکول;لکۍ ور ته وهل;لمغړى;لوڅکی;متملق;غوړژبي;خوش آمد;هاړه هوړه;چاپلوسي More…