Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
云层 云彩 云的 云量
云的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 云的
[yun2 de5] (冻) اخلال;ارجل برګل;اړت;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;بحران;بکېړه;پيلات;ډۍ په ډۍ;سراسيمه;غایله;لالهاند;لۍ په لۍ;ابري;کدر;خړپړ;ګور