Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
云层 云彩 云的 云量
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yun2] (お) اخلالول;اوره;اوريځ;بدنامول;بدنامېدل;په اور پځوپټول پټول او تورول;په وريځو مڼدل او توريدل;ترړي;دوړى;ډله;مرغسانه;هر هغه شى چه توره اووېر وونكې بڼه او منظره لرى;ورنده;ورېځ;ابر;غړڅکى More…
2. 云层
[yun2 ceng2] (冻糷) ګوروالی
3. 云彩
[yun2 cai5] (お眒) اخلالول;اوره;اوريځ;بدنامول;بدنامېدل;په اور پځوپټول پټول او تورول;په وريځو مڼدل او توريدل;ترړي;دوړى;ډله;مرغسانه;هر هغه شى چه توره اووېر وونكې بڼه او منظره More…
4. 云的
[yun2 de5] (冻) اخلال;ارجل برګل;اړت;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;بحران;بکېړه;پيلات;ډۍ په ډۍ;سراسيمه;غایله;لالهاند;لۍ په لۍ;ابري;کدر;خړپړ;ګور
5. 云量
[yun2 liang4] (冻秖) ګوروالی