Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gen4] (ュ) ( تګ;اّزاد;پاى;پرله پسې;په;په ترڅ كې;په منځ كې;په واسطه;ترپايه;ترسره;توليدوونکی;ټول;جريان );ختم;خلاص;دمنځ څخه;سرتر پايه;سرڅېړه;سمدم;سيده;له يوه سره تر بله سره;پوري ووري;څڅۍ
2.
[gen4] (ュ) اباتول;ابادول;ادامه ورکول;ارتول;الغچول;اوارول;اوږدول;اوږدېدل;برجاوېدل;پراخول;پرانستل;پلنول;پورې وهل;ترېيل;تقديمول;تمديدول;تيتېدل;ټېل وهل;ټېله More…