Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
些少
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 些少
[xie1 shao3] (ㄇぶ) بي اهميته;كمكى;كوچنى;کچنوټی;کم;کمکی;کوچنى;کوچنی;کيچی;لږ;لږڅه;لږکوټي;لنډ;لنډی;ورکوټی;وړکوټى;وړکی;وړوکی;ووړ;کهتر;کوچوټی;خورد;صغير;کمتر;کوچنوټی;اصغر;کچوټی;کچنی;يسير;چرموچرک