Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
产业 产乳 产儿 产出 产生 产量
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 产业
[chan3 ye4] (玻穨) صناعتي;صنعتي;کارخانه والا;صنفي;صناعي;ماشيني
2. 产乳
[chan3 ru3] (玻ㄅ) شير;پۍ;پيه ور;پيي په کول;جيجی;دپيو;سوېشل;شوده;شودې;شودې په کول;شيدو;شيدې;شيره;لشل;لوشل;لوغل;لوه غل;لويشل;ولشل;پېوره
3. 产儿
[chan3 er2] (玻ㄠ) ککی;نوی زېږېدلی
4. 产出
[chan3 chu1] (玻) ابره;استحصال;استحصالول;استرداد;اعاده;برامد;توليد;جاړ;حاصل;حاصل ضرب;خارجېده;خروج;رغاوه;زېږول;زېږونه;زېږېدنګ;محصول;پيداوار;پيدايښ;عايد;ګټه
5. 产生式
[chan3 sheng1 shi4] (玻ネΑ) اجرا;اجرا کونه;استحصال;پيداوار;ترسره کونه;تکه;توليد;حاصل;زېږونه;زېږېدنګ;ساخت;سازونګ;سازونه;سازېدنه;سازېده;عملي More…
6. 产量多
[chan3 liang4 duo1] (玻秖) اباد;باثمره;باردار;برکتي;حاصلخېز;زرخېز;ښاليځ;ګټور;مثمر;مفيد;نتيجه لرونكى;حاصل خېز;غله بود;لب څټ;حاصلي;زېږندى;ثمردار;نتيجه بخش;باري;شاداب;توليدي