Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仍旧 仍然
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[reng2] (ご) ارام;آرام;اّرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;آرامول;اسايش;اسوده;آسوده;البنګ;آمودود;بې حركته;بې حرکته;بې ږغه عكس;بې غږه;بېحرکته;بېغمه;بیا;بيا هم سره له دې;پټه More…
2.
[reng2] (ご) پخوا;قبلاً;ليا د مخه;ترمخ;ړومبنى;خو بيا هم;که څه هم;له... سره سره;بوجود;اما;خو;لاکن;لېکن;اقلاً;چند
3. 仍旧
[reng2 jiu4] (ご侣) خو بيا هم;که څه هم;له... سره سره;بوجود;اما;خو;لاکن;لېکن;اقلاً;چند
4. 仍然
[reng2 ran2] (ご礛) ارام;آرام;اّرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;آرامول;اسايش;اسوده;آسوده;البنګ;آمودود;بې حركته;بې حرکته;بې ږغه عكس;بې غږه;بېحرکته;بېغمه;بیا;بيا هم سره له دې;پټه More…
5. 仍然
[reng2 ran2] (ご礛) پخوا;قبلاً;ليا د مخه;ترمخ;ړومبنى;خو بيا هم;سربېره پر دې;سره ددې;سره له دې;لاکن;ليکن;وي;که څه هم;له... سره سره;بوجود;اما;خو;لېکن;اقلاً;چند