Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
他们 他自
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tuo2] (蔠) اړخی;برېزنه;پوښتۍ;پېچومى;تخم نيول;دغونډۍ اړخ;دغونډۍ لمن;ساحل;سمندرکڅ
[ta1 men5 de5] () د دوی;ددوى;ددوي;دهغوى;يې
3. 他们自己
[ta1 men2 zi4 ji3] () آنګولل;پخپله;دوى پخپله;دوی پخپله;هغوى پخپله;ځبله
4. 他自己
[ta1 zi4 ji3] () آنګولل;دې پخپله;ه پخپله