Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仙人 仙女 仙逝
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xian1] () تل ژوندى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;نه فنا كېدونكى;نه فناکېدونکی;نه مړ كيدونكى;لايزال;لايموت
[xian1 ren2 zhang3] (芄磝) (جمع);توهړ;زقوم;هندي انځیر;يوازغن او بې پاڼ بوټى;قورغندل
3. 仙女星座
[xian1 n? xing1 zuo4] (芄琍畒) ; stellar constellation (Astronomy)
4. 仙逝
[xian1 shi4] (芄硊) پنا کېدل;په حق رسېدل;تروښېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;رحلت کول;سر خوړل;فوت کېدل;له نړۍ سترګې پټول;فوتېدل;مړينه;فوت;مړل;مړكېدل