Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
代数 代替 代表 代词
代替
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 代替
[dai4 ti4] (蠢) بلکه;بلکې;پرځاى;په بدل;په عوض
2. 代替
[dai4 ti4] (蠢) ونج;بورس;(لكه دټيلفون);ادل More…