Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
代数 代替 代表 代词
代表大
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dai4 biao3 da4 hui4] (穦) کنګره;کانګرس;(كنګره);ټولنه;ډله;غونډه;قانون جوړوونكى ډله;كانګرس;کنفرانس;كانګريس