Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
代数 代替 代表 代词
代词
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 代词
[dai4 ci2] (迭) ( زه;تاسې );ته;دګرامر دقاعدې دمخې هغه كلمه چې دنوم په ځاى استعماليږي لکه;ضمير;مونږ;نومځری;هر;ټول;زما;غه;هې;ځما;زموږ;زمونږه;يه;څوهم;پلانکی;پلانی;پلان;م;هېچ;همهغه، هم More…