Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仲冬 仲夏 仲裁
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 仲冬
[zhong4 dong1] (ヲ) ذژميمنځ;ژمګنی;سپير كۍ څله;لويه څله;وچه څله
2. 仲夏
[zhong4 xia4] (ヲ甃) اهاړ;پشه كاله;ددوبي منځ
3. 仲裁
[zhong4 cai2] (ヲ掉) بېلابېل;پرې کول;جوړه كول;روغه كول;کلمول;مينځګړتوب كول;مينځګړي ته وړاندې كول
4. 仲裁人
[zhong4 cai2 ren2] (ヲ掉) بګاښ والا;حكم;دريمګړی;ګاښکرندی;منصف;مينځګړى;نرخی
5. 仲裁者
[zhong4 cai2 zhe3] (ヲ掉) اډيګر;حكم;حکم;درېيمګړى;دريمګړی;رفري;رېفري;ښکارنده;قاضي;منځګړى;روغه کوونکی;ميانجي ګری;مينځګړی;نرخی