Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pi3] (ヶ) بانټ;بنډه;آستانه;اشتراک;بخره;برخه;برخې برخې کول;بژه کېدل;بهيرا;بېرته کېدل;پرانيستل کېدل;پرزه;پره;تجزيه کول;تجزيه کېدل;ترخسېدل;تقسيمول;توکی;ټکانه;ټنګره;ټوټه;ټوکره;جدا کول;جزء;جلا More…