Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
企业 企鹅
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qi3] () غواړنه;آرزولرل;اسره;امته;امه;امېد;اميد;اميدواري;اومېن;اومېنواري;پامته;تمه لرل;توقع;خواهش کول;رجا;سبڼه;غوښتل;منظور;نمت;هيله;هيله لرل;امېدواري;توکل;اتکا;آرزو;انتظار;اعتماد;طمع
[qi3 ye4 guan3 li3] (穨恨瞶) کارروائي;کارداري
3. 企鹅
[qi3 e2] (肸) پنګوين;څونټی;يو ډول سمندري مارغه چې لنډې پښې لري اوالوتلاى نشي