Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伤口 伤疤
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shang1 kou3 de5] (端) چاوده;کستيج;اراخ;ايسته كول لږول;بخره;برخه;بس کول;بنډه;بوچ;پارچاوول;پارچاوونه;پر ځای کول;پراټل;پرهار;پرې;پرې کړی;پرې کول;پرېكول;پرېكېدل;پرېګېدنګ;پکر;پياله;تم More…
2. 伤疤
[shang1 ba1] (端) پرهارول;ټاک;ټپ;ټپى كول;ټپى كيدل;څاپ;خاپي;خپ;د اغول;د پر هار نښه;داغ;داغكيدل;سولاغ;خروکی;چترۍ