Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伴奏 伴星 伴音
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ban4] (︸) مشايعت کول;ملګری کېدل;ملل;بدرګه ;د لارې مل;ملګری
2. 伴奏
[ban4 zou4] (︸) مشايعت کول;ملګری کېدل;ملل;بدرګه ;د لارې مل;ملګری
3. 伴星
[ban4 xing1] (︸琍) هم نشين;امغاړی;انډيوال;پارچنګ;پړسان;د سفر مل;دمساز;رفيق;ښل;لاسي;لوزپايه;مصاحب;مل;ملګرى;ملګری;منډې ترړې;همراه;همسفر;هميونی;يار;هم صحبت;شريک
4. 伴音
[ban4 yin1] (︸) داسې جريان ته منسوب يا د داسې جريان;سمعي;هغه برقي جريان چې داورېدل كېدونكو ږغو دڅپو سره سمون كوي