Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长
伸开
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 伸开
[shen1 kai1] (秨) ادامه ورکول;ارتجاعيت;الستيکي;الستيکيت;الغچول;اوږدول;اوږدېدل;پراخېدونکی;پلنتوب;پېشېدل;ترېيل;تمديدول;تنکى;جعل More…