Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
佃农 佃户
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dian4] () کرندوی;مځکوال;کاشتکار;کښندی;کريځ;بزګر;چرېکار;حارث;دهقان;زارع;زراعت پېشه;ښكاروز;ښکوروزی;فلاح;كرونده ګر;کرګر;کروندګر;کسان;کښتګر;کښېور;مزارع;مځکه;رعيت
2. 佃农
[dian4 nong2] (笰) کرندوی;مځکوال;کاشتکار;کښندی;کريځ;بزګر;چرېکار;حارث;دهقان;زارع;زراعت پېشه;ښكاروز;ښکوروزی;فلاح;كرونده ګر;کرګر;کروندګر;کسان;کښتګر;کښېور;مزارع;مځکه;رعيت
3. 佃户
[dian4 hu4] (め) اجاره دار;استوګن کېدل;استوګنه کول;استېدل;اشغالګر;اهل;اوسېدل;اوسېدونکى;باړه وال;بنچر;پرېمستل;پرېمل;په كرايه اخيستونكى;ټکاوېدل;دېره کېدل;شريک;متصرف;مستاجر;کراهه دار;همسايه