Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预
作伪证
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zuo4 wei3 zheng4] (鞍靡) په درواغو قسم كول;په ناحقه قسم اخيستل;سپين مخی;ګوېږ;لاس اخستل;لاس مينځل;لوزماتول;منصرفېدل;منكرېدل;ناګاره كېدل
[zuo4 wei3 zheng4 zhe3] (鞍靡) جفا;جفاکاري;خدښکه;قرانخور;قرانخوري;ناحقه لوړه كوونكى