Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预
作曲
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 作曲
[zuo4 qu3] (Ρ) استوارول;برابرول سمول;تحصيلول;تخليقول;تر تيبول;تركيبول;ترکيبول;تصنيفول;تنظيمول;ټولول;ثمردار;چوپول;دایېرول;راټولول;راغونډول;غلي كول;مرکبېدل;تاليفول;تدوينول;سازول;تراشل