Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭
倒台
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 倒台
[dao3 tai2] () بربړوک;پرځېدنګ;پرېوتنه;جړوبى;جوړوبی;ځړوبى;دګڼ باران او رېدنه;زوال;سقوط;غور ځېدنه;غورځېدنه;غوزارېدنه;ګړونګه;كښېوتنه;لوېدنه;ناکامي
2. 倒台
[dao3 tai2] () دواك له ګدۍ لېرې كېدل;لوېدل