Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭
倒闭
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 倒闭
[dao3 bi4] (超) اپوټه کېدل;اړ کېدل;اړوتل;افلاس;الوړې کېدل;بګری کېدل;بوغ;پاته راتلل;پر خوله لګېدل;پرځېدل;پرزېدل;پرکوټ کېدل;پړتاوېدل;پمنېدل;په سوړه ننوتل;ټوك ټوك كېدل;جام;حاجتمند کېدل;خچ More…