Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dao3] () بربادول;بې برخې;بې بهره;دوپه;ډونډول;ډېوالي;فاقد;لتاړول;مفلس;هغه سړى چه په معامله كى تاوان وكړى;ورشکسته;ويرانول;يوالى;ديواليا;کم ما يه;دېواليه;دېواليه كول ;مُفلِس
2. 倒位
[dao4 wei4] () اړونه;بدلونه;پرځونګ;پرځېدنګ;خبا
3. 倒台
[dao3 tai2] () بربړوک;پرځېدنګ;پرېوتنه;جړوبى;جوړوبی;ځړوبى;دګڼ باران او رېدنه;زوال;سقوط;غور ځېدنه;غورځېدنه;غوزارېدنه;ګړونګه;كښېوتنه;لوېدنه;ناکامي
4. 倒台
[dao3 tai2] () دواك له ګدۍ لېرې كېدل;لوېدل
5. 倒数
[dao3 shu4] (计) په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات البيني;متقابل;معكوس;معکوس ◊ [dao4 shu4] (计) په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات More…
6. 倒易
[dao4 yi4] () په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات البيني;متقابل;معكوس;معکوس
7. 倒空
[dao4 kong1] () منقلب;مخروط;پېچلی;متوجه
8. 倒车
[dao4 che1] (ó) ( ته;په څټ;دبېړى بېرتنى برخې;دبېړى شا;شاته;كې )
9. 倒闭
[dao3 bi4] (超) اپوټه کېدل;اړ کېدل;اړوتل;افلاس;الوړې کېدل;بګری کېدل;بوغ;پاته راتلل;پر خوله لګېدل;پرځېدل;پرزېدل;پرکوټ کېدل;پړتاوېدل;پمنېدل;په سوړه ننوتل;ټوك ټوك كېدل;جام;حاجتمند کېدل;خچ More…