Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
借位 借款
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 借位
[jie4 wei4] () اقتباسول;امانت اخيستل;په پوراخيتل;پورول;قرض اخستل;قرض کول
2. 借款
[jie4 kuan3] (蹿) اقتباسول;آماده;امانت;پور;پور وركول;پورورکول;پورول;تيار;جوړ;حاضر;دين;سارانی سرکوزی;عاريت;قرض;قرض اخستل;قرض کول;قرض ورکول;قرضه;قرضي;پوروركول;قرض وركول ◊ [jie4 More…