Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
偏口 偏心 偏振 偏激 偏袒 偏转
偏心 偏心凸
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 偏心
[pian1 xin1] (熬み) اصلي;بديع;بې شانه;ځانته;څنډې ته كېدونكى;سوړا;عجيب;غير عادى;فاسفورس;ګوښه ګير;له مر كزه لرې كېدونكى;لېون باګی
[pian1 xin1 tu1 lun2] (熬み近) اصلي;بديع;بې شانه;ځانته;څنډې ته كېدونكى;سوړا;عجيب;غير عادى;فاسفورس;ګوښه ګير;له مر كزه لرې كېدونكى;لېون باګی