Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
停! 停办 停尸 停止 停火 停车 停飞
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 停!
[ting2] (氨!) ( په افسانوكى );داوبوښاپيرۍ;هيڅ
2. 停办
[ting2 ban4] (氨快) پوري کول
3. 停尸间
[ting2 shi1 jian4] (氨丁) بابايي;تکبر;د ښخېدو نه وړاندي د مړي د ايښودلو ځای;لويه;وmorgueته مراجع وکړئ
4. 停止的
[ting2 zhi3 de5] (氨ゎ) توقف
5. 停火
[ting2 huo3] (氨) اوربند;تېږه;کتلمات;متارکه
6. 停车
[ting2 che1] (氨ó) تمځای تم ځای;توقف;اتراغ
7. 停飞
[ting2 fei1] (氨) ايجاد;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;دتياثر له ژور ځاى نه ننداره كوونكى;دسيند دتل كب