Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
健康 健谈
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 健康
[jian4 kang1] (胺眃) روغتيا;هډواله;تندرستى;جوړتيا;جوړوالی;روغتوب;روغوالی;سلامتي;شفا;صحت;بهبودي;عافيت;صحي;سره حال معلومول;سلامت;صورت;روغه
[jian4 kang1 de5] (胺眃) باصحته;تندرست;ربڼوکى;روغ جوړ;روغ رمی;سالم;صحت من;صحت بخښونکی
3. 健谈的
[jian4 tan2 de5] (胺酵) اونی;پرګوی;ږبۍ;ګپاوو;ګړبو;کړپند;هغه چه ډيرې خبري كوى ګپاوو