Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
催吐 催眠 催肥 催逼
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[cui1 tu4 ji4] (妒警) خوا راهسکوونکی;خوا ګرځنی;خواراهسكوونكى;خواګرځوونكى;خواګرځوونکی;قى را وستو نكى;لو نوونكى
[cui1 mian2 zhuang4 tai4] (妒痸篈) ددم لاندې راوستلو فن;كوډې;ميسميريزم
3. 催眠的
[cui1 mian2 de5] (妒痸) بې سده كوونكى;دوا;مخدره دوا;مخدر;نشوي;نشې دار
4. 催肥
[cui1 fei2] (妒) تيارول;تيارېدل;چاغول;چاغېدل;څربول;څربېدل;خرټول;ساتل;شلنډول;غوټول;مزى كول;پنډول;غورسول
5. 催逼
[cui1 bi1] (妒笹) جواز;ګاڼۍ;( اتو;ايسترى دربل );بدګوماني;پرکاله;په كلكه غوښتل;پورته کول;پورې وهل;ټولنه;ټېل وهل;ټېله ورکول;ټينګېدل;جوکل;چاپخانه;چغنه;چګول;خپرنۍ;خچل;خراس;دجامو اتو كول;دربل;دربله More…