Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
僭称
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian4] (拱) په زور نيول;خيټه پرې اچول;غصبول;خېټه ورباندې اچول
2. 僭称
[jian4 cheng1] (拱嘿) ( هرشى );بې ځايه ادعا كول;ځان ستايل;دځان بلل