Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
僵化
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jiang1] (鞮) پريښودل;تشويش;تلولى توب وير;سر بداله كول;سرمغزنول;ګډوډى;ګنسول;ګنګسول;وېره
2. 僵化
[jiang1 hua4] (圾て) اغراق;افراق;په خبرو كى زياتى;ښند;غټېدنګ;غټېدنه;غټېده;غلو;مبالغه;مبالغه آمېز;دوړه
3. 僵化
[jiang1 hua4] (圾て) سختېدل