Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
允当 允许 允诺
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 允当
[yun3 dang4] (す讽) ( مناسب );آبرومن;اجلاپ;اسل;اصلي;اصولي;اصيل;اهل;باوقاره;بديع;بوبه;پاک;پر ځای;په لار برابر;پېجاو;ثقه;جوړ;چمنی;چوزه;خاص;خپل;درست;دقيق;ساد;ساک More…
2. 允许
[yun2 xu3] (す砛) اجازه ورکول;توان ور كول;شاملول;لايقول;وړ كول
3. 允诺
[yun3 nuo4] (す空) تاييدول;تصويبول;حاضرېدل;خوښه وركول;ربلول;سرښورول;قبلول;قبولول;منظورول;موافقه كول;خوښول;پسندول;تحسين;روادار;قبولدار;هوکړه;منل;منل