Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
充分 充实 充满 充足
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chong1 fen1 de5] (だ) اباده ابادي;بس;بلها;بولک;بېخرتې;پرېمانه;پرېماني;پريمانه;پوره;پېخر;ځښت;خورا;ډېر;ډېرتوب;ډېرښت;ډېروالی;ډېرونه;ډېرېدنګ;ډېرېدنه;ډېرېده;ډېری;ډير More…
2. 充实
[chong1 shi2] (龟) څربښت;   ډيروالى;پوره والى;ډكوالى
3. 充满
[chong1 man3] (骸) خېز;داړه
4. 充满气
[chong1 man3 qi4] (骸) بطن;بوټ را ايستل;پړسېدل;خړی;خېټه;خيټه;ډډ را وتل بوټ را وتل;ډډبډ کېدل;ډډرا ايستل;ډډېدل;ګېډه;نس;صلب;اجوف;تتۍ
5. 充足
[chong1 zu2] (ì) بس;بسيا;بسيا كوونكى;په پوره ډول;په كافى تو ګه;سمت;كافى;کافي;بسته